Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Budowlano Handlowa MAT Baseny Kąpielowe Maciej Ciesielski z siedzibą w 87-801 Włocławek, ul. Dobrzyńska 55, kontakt pod adresem mat.baseny@gmail.com , telefonicznie pod numerem 54 237 02 70 lub 602 247 707
 • Nie został powołany inspektor ochrony danych
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji oraz obsługi promocji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b,c. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazali lub może uzyskać je ze źródeł publicznie dostępnych tj. m.in. KRS, CEIDG, VIES
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą administrator oraz instytucje upoważnione na mocy prawa
 • Pani/Pana dane nie będą w żaden sposób przetwarzane, udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem współpracujących z nami producentów, wykonawców, prawników, osób zajmujących się obsługą informatyczną, podmiotów świadczących usługi pocztowe i kurierskie oraz firmy księgowej, które świadczą usługi, ale w żadnym wypadku nie mogą one przetwarzać Państwa danych osobowych na potrzeby własne.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywanych powyższych działań
 • Udostępniane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.